Δύο παράθυρα παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία για ηλικίες άνω των 67 ετών που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για συντάξιμη 15ετία. Πρώτον, παρέχεται η δυνατότητα για εξαγορά των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για χιλιάδες ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που σε μεγάλη ηλικία, άνω των 67 ετών, δεν έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν 15ετή ασφάλιση και να λάβουν σύνταξη.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply