Εφαρμογές του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που θα λειτουργήσουν την 1.7,2024, μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, όπως ανακοίνωσε το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

1. Πλήρης εφαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, και Ψηφιακής κάρτας για τους κλάδους Βιομηχανία και Λιανικό Εμπόριο, από 1.7.2024

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply