Η κυβέρνηση συχνά αναφέρεται μεταξύ των επιτευγμάτων της ότι αυξήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων στη χώρα μας ειδικά με τις διαδοχικές αποφάσεις της για αύξηση του κατώτατου μισθού. Ωστόσο στην έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2023-2024, αναδεικνύεται η ασύμμετρη μεταβολή της κατανομής αμοιβών μεταξύ των ετών 2016 και 2023 και επισημαίνεται ότι μπορεί να υπήρξαν διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά επικράτησε στασιμότητα μεταξύ των υψηλότερων αμοιβών.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply