Διττή είναι η εικόνα εμφανίζουν οι μισθοί στη χώρα μας την οκταετία 2016 έως 2023, σύμφωνα με την έκθεση για τη νομισματική πολιτική που της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Οι μισθοί άνω των 1.650 ευρώ παρουσιάζουν στασιμότητα, ενώ οι αμοιβές στα χαμηλότερα κλιμάκια εμφανίζουν αύξηση. Ο κατώτατος μισθός παρουσιάζει σωρευτική αύξηση από το 2016 έως το 2023 ήταν περίπου 33%. Τα κλιμάκια των αμοιβών πάνω από τα όρια του κατώτατου μισθού αυξάνονται αλλά με μικρότερους ρυθμούς από αυτούς των κατώτατων αμοιβών.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply