Με προβλήματα και με χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης που κυμαίνονται μεταξύ 30% και 41% ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας την 1η Ιουλίου.

Τα χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης οφείλονται στην αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέτρου λόγω των πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων που ασκούν οι εργαζόμενοί τους.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply