Χωρίς εργασία παραμένει ένα μεγάλο ποσοστό του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού, παρότι οι περισσότεροι εξ αυτών επιθυμούν να εργαστούν και βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία.

Πρόκειται – κυρίως – για νέους – κάτω των 25 ετών – και γυναίκες που καταγράφουν – ιδιαιτέρως – υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ τα στοιχεία δείχνουν οτι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply