Χαμηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης κινούνται οι αποδοχές των ελληνικών νοικοκυριών με την ψαλίδα, μάλιστα, να ανοίγει τα τελευταία χρόνια επειδή ο ρυθμός αύξησης των εισοδημάτων στη χώρα μας ήταν μικρότερος. Από το 2009 οι αποδοχές των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκαν οριακά μόνο για τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά ενώ για τα νοικοκυριά με παιδιά τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποδοχών.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply