Οι ρυθμίσεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 5053/2023 έχουν εφαρμογή για κατ΄ εξαίρεση απασχόληση την 6η ημέρα σε πενθήμερη απασχόληση εργαζομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρο 8 του ν. 3846/2010 για κατά παράβαση της πενθήμερης απασχόληση τη 6η ημέρα.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply