Από τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία και την απασχόληση στην Ελλάδα παρατηρείται μια δυσχέρια στην πτωτική πορεία του ποσοστού της ανεργίας. Για το 2022 η ανεργία ήταν 12,5%, το 2023 μειώθηκε στο 11,1% και στο πρώτο πεντάμηνο του 2024 ήταν 11% (10,6% είναι τον Μάϊο του 2024). Τον Μάϊο του 2024, παρουσιάζονται 4,249 εκατ. απασχολούμενοι και 504,9 χιλ. άνεργοι. Δηλαδή, το εργατικό δυναμικό υπολογίστηκε σε 4,754 εκατ. άτομα (άθροισμα απασχολούμενων και ανέργων).

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply