• Τεχνικές Προδιαγραφές Μηνιαίου Αρχείου Εισφορών

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων – Εργοδοτών

 • Εκκαθαριστικά Συντάξεων Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

Το όραμα και η φιλοσοφία μας

Η προάσπιση και συνάμα η εξασφάλιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τόσο των ασφαλισμένων όσο και των συνταξιούχων για την επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής τόσο για τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους, αποτελούν τους βασικότερους στόχους του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης  Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (ΤΕΑΥΦΕ).

Σκοπός του Ταμείου είναι να εγγυηθεί την παροχή συντάξεων στους ασφαλισμένους του. Παράλληλα, θα συνεχίσει τις βελτιωτικές του κινήσεις στη δομή του Οργανισμού, προκειμένου να καταστήσει την λειτουργία του απόλυτα διαφανή και ευέλικτη, αφενός για ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων που λαμβάνει και αφετέρου για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών.

Ενημέρωση

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου

Χρήσιμα Έντυπα και Νέες Αιτήσεις

Συνταξιούχοι

31/12/2022

Ασφαλισμένοι

31/12/2022

  • Τα Μέλη του ΔΣ ξεκινώντας από αριστερά είναι οι: Δημήτριος Ανδριανόπουλος, Δημήτριος Τσιαπής, Παναγιώτης Δρακόπουλος, Ελευθέριος Ντούμας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Τσίνας (Αντιπρόεδρος), Νικόλαος Φιλόπουλος, Βασίλειος Καραχισαρίδης, (απουσιάζει ο κ. Μάριος Κοσμίδης).

   Τα Μέλη του ΔΣ ξεκινώντας από αριστερά είναι οι: Δημήτριος Ανδριανόπουλος, Δημήτριος Τσιαπής, Παναγιώτης Δρακόπουλος, Ελευθέριος Ντούμας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Τσίνας (Αντιπρόεδρος), Νικόλαος Φιλόπουλος, Βασίλειος Καραχισαρίδης, (απουσιάζει ο κ. Μάριος Κοσμίδης).

  • Συνάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας   Άδωνις Γεωργιάδης

   Συνάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας   Άδωνις Γεωργιάδης

  • Συντάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας  Άδωνις Γεωργιάδης Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Βασίλειος Καραχισαρίδης

   Συντάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας  Άδωνις Γεωργιάδης Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Βασίλειος Καραχισαρίδης