• Τεχνικές Προδιαγραφές Μηνιαίου Αρχείου Εισφορών

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

 • Εκκαθαριστικά Συντάξεων Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

Σκοπός

Η παροχή υποχρεωτικής επικουρικής Ασφαλιστικής Προστασίας, τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους δικαιούχους παροχών με τη μορφή σύνταξης, για ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εργατικού ατυχήματος

Στόχος

H Ενημέρωση, Προώθηση και Ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Μέριμνα

H Προάσπιση και Εξασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Επιδίωξη

Διαρκής  βελτίωση των υπηρεσιών μας, για εύκολη και ταχύτερη εξυπηρέτηση κάθε συναλλασσόμενου, μειώνοντας την γραφειοκρατία

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου

Χρήσιμα Έντυπα και Νέες Αιτήσεις

Συνταξιούχοι

31/12/2022

Ασφαλισμένοι

31/12/2022

  • Τα Μέλη του ΔΣ ξεκινώντας από αριστερά είναι οι: Δημήτριος Ανδριανόπουλος, Δημήτριος Τσιαπής, Παναγιώτης Δρακόπουλος, Ελευθέριος Ντούμας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Τσίνας (Αντιπρόεδρος), Νικόλαος Φιλόπουλος, Βασίλειος Καραχισαρίδης, (απουσιάζει ο κ. Μάριος Κοσμίδης).

   Τα Μέλη του ΔΣ ξεκινώντας από αριστερά είναι οι: Δημήτριος Ανδριανόπουλος, Δημήτριος Τσιαπής, Παναγιώτης Δρακόπουλος, Ελευθέριος Ντούμας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Τσίνας (Αντιπρόεδρος), Νικόλαος Φιλόπουλος, Βασίλειος Καραχισαρίδης, (απουσιάζει ο κ. Μάριος Κοσμίδης).

  • Συνάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας   Άδωνις Γεωργιάδης

   Συνάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας   Άδωνις Γεωργιάδης

  • Συντάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας  Άδωνις Γεωργιάδης Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Βασίλειος Καραχισαρίδης

   Συντάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας  Άδωνις Γεωργιάδης Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Βασίλειος Καραχισαρίδης