• Τεχνικές Προδιαγραφές Μηνιαίου Αρχείου Εισφορών

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

 • Εκκαθαριστικά Συντάξεων Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

Σκοπός

Η παροχή υποχρεωτικής επικουρικής Ασφαλιστικής Προστασίας, τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους δικαιούχους παροχών με τη μορφή σύνταξης, για ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εργατικού ατυχήματος

Στόχος

H Ενημέρωση, Προώθηση και Ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Μέριμνα

H Προάσπιση και Εξασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Επιδίωξη

Διαρκής  βελτίωση των υπηρεσιών μας, για εύκολη και ταχύτερη εξυπηρέτηση κάθε συναλλασσόμενου, μειώνοντας την γραφειοκρατία

  • Ημερίδα 2017

   Ημερίδα 2017

   Διοργάνωση ημερίδας με θέμα:
   Τ.Ε.Α. – Ιχνηλατώντας το 2ο πυλώνα Ασφάλισης στην Ελλάδα.

  • Πρόεδρος Δ.Σ </br> Κωνσταντίνος Κωστούρος

   Πρόεδρος Δ.Σ
   Κωνσταντίνος Κωστούρος

   “Μέλημά μας η διασφάλιση της εμπιστοσύνης, άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ασφάλεια και αισιοδοξία σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, διαμορφώνοντας νέα δυναμική στη Κοινωνική Ασφάλιση”

  • Πρόεδροι Δ.Σ </br> Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.- Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

   Πρόεδροι Δ.Σ
   Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.- Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

   “Η Επαγγελματική Ασφάλιση πυλώνας εμπιστοσύνης για το παρόν και το μέλλον”