• Τεχνικές Προδιαγραφές Μηνιαίου Αρχείου Εισφορών

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

 • Εκκαθαριστικά Συντάξεων Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

Σκοπός

Η παροχή υποχρεωτικής επικουρικής Ασφαλιστικής Προστασίας, τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους δικαιούχους παροχών με τη μορφή σύνταξης, για ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εργατικού ατυχήματος

Στόχος

H Ενημέρωση, Προώθηση και Ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Μέριμνα

H Προάσπιση και Εξασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Επιδίωξη

Διαρκής  βελτίωση των υπηρεσιών μας, για εύκολη και ταχύτερη εξυπηρέτηση κάθε συναλλασσόμενου, μειώνοντας την γραφειοκρατία

  • Τα Μέλη του ΔΣ ξεκινώντας από αριστερά είναι οι: Δημήτριος Ανδριανόπουλος, Δημήτριος Τσιαπής, Παναγιώτης Δρακόπουλος, Ελευθέριος Ντούμας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Τσίνας (Αντιπρόεδρος), Νικόλαος Φιλόπουλος, Βασίλειος Καραχισαρίδης, (απουσιάζει ο κ. Μάριος Κοσμίδης).

   Τα Μέλη του ΔΣ ξεκινώντας από αριστερά είναι οι: Δημήτριος Ανδριανόπουλος, Δημήτριος Τσιαπής, Παναγιώτης Δρακόπουλος, Ελευθέριος Ντούμας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Τσίνας (Αντιπρόεδρος), Νικόλαος Φιλόπουλος, Βασίλειος Καραχισαρίδης, (απουσιάζει ο κ. Μάριος Κοσμίδης).

  • Συνάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας   Άδωνις Γεωργιάδης

   Συνάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας   Άδωνις Γεωργιάδης

  • Συντάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας  Άδωνις Γεωργιάδης Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Βασίλειος Καραχισαρίδης

   Συντάντηση Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας Υπουργός Εργασίας  Άδωνις Γεωργιάδης Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Βασίλειος Καραχισαρίδης