Απασχόληση σε υγεία και ΕΦΚΑ για 6.000 άτομα φέρνει το έτος μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ για 700 άτομα μόνιμο προσωπικό στον ασφαλιστικό φορέα και άλλα 5.300 άτομα σε επιδοτούμενα προγράμματα μέσω της ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα, για πρώτη φορά ο ΕΦΚΑ ενισχύει το κομμάτι της έκδοσης συντάξεων με 700 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν από τον ΑΣΕΠ.
Ήδη, τα 551 βρίσκονται σε διάφορες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας και είναι επί το πλείστων, άτομα που είχαν ειδικευτεί και εργάζονταν ως συμβασιούχοι στον τομέα του fast track των αιτήσεων προς συνταξιοδότηση.
Για φέτος δρομολογείται η πρόσληψη 140 μονίμων με ειδικότητες όπως διοικητικού-οικονομικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ στο πλαίσιο των μεγάλων έργων ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ που «τρέχουν», αρκετές θέσεις θα καλυφθούν από στελέχη πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Οι υπόλοιπες 150 θέσεις θα καλυφθούν με συμβασιούχους, μέσω του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ανέργους ηλικίας 55 – 74 και βάσει του σχεδιασμού της διοίκησης, θα ενσωματωθούν στο φορέα σε κεντρικές υπηρεσίες, ενισχύοντας την έκδοση των συντάξεων.
Με βάση το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ οι προσληφθέντες θα εκπαιδευτούν και θα ενσωματωθούν στο φορέα ώστε να κατανεμηθούν τόσο σε κεντρικές υπηρεσία όσο και σε υποκαταστήματα.
Αρχικά, η σύμβασή τους θα έχει διάρκεια 12 μηνών, όμως δίνεται από το ίδιο το πρόγραμμα, δυνατότητα επέκτασής του για άλλους 12 μήνες.
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως και τα 750 ευρώ μηνιαία.
Τα παραπάνω αφορούν σε απάντηση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βουλή μετά από ερώτημα της κ. Κωσταντοπούλου, με τον κ. Τσακλόγλου, να σημειώνει ότι απαγορεύεται η μονιμοποίηση προσωπικού που έχει προσληφθεί με σύμβαση έργου.

Πηγή: BANKINGNEWS

Leave a reply