Το πρόβλημα των διεθνών συντάξεων αρχίζει πλέον να εξομαλύνεται με την εφαρμογή του «αναλογιστικού ισοδυνάμου» το οποίο στην πράξη υιοθετεί ενιαίους κανόνες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρονται συνταξιοδοτικά δικαιώματα από και προς το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Leave a reply