Αργοί είναι οι ρυθμοί στη μείωση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων καθώς τον Δεκέμβριο του 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής στη λίστα αναμονής βρίσκονταν οι 100.860 αιτήσεις εκ των οποίων οι 78.768 είχαν γίνει ληξιπρόθεσμες, καθώς η έκδοσή τους είχε υπερβεί κατά πολύ το εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης. Σημειωτέον ότι για να εκδοθεί η επικουρική προηγείται η απονομή της κύριας σύνταξης.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply