Προ (νέας) εκπλήξεως θα βρεθούν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων που ήδη ξεκίνησε. Πολλοί θα διαπιστώσουν ότι με τα νέα τεκμήρια (ελάχιστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) χάνουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν από τα κέρδη τους, τις ζημιές που είχαν σε προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: newMoney

Leave a reply