«Αν διατηρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες τότε το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι βιώσιμο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδους, δηλαδή το 2070» ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου.

Πηγή: BUSINESSDAILY

Leave a reply