Από παράταση σε παράταση πηγαίνει ο Ατομικός Ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας ή ενιαίος ψηφιακός φάκελος ασθενούς ή και ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς όπως μετονομάστηκε εσχάτως.

Η μεταρρύθμιση που είχε διαφημιστεί δεόντως από το 2019, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη το καλοκαίρι του 2025.

Πηγή: HealthReport

Leave a reply