Γραφείο Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Κοινού

2105289500
fax: 2105289577
[email protected]

Τμήμα Οικονομικού

2105289544  ή  2105289504
fax: 2105289577
Email: [email protected]  ή [email protected]

Τμήμα Παροχών Συντάξεων

2105289500
fax: 2105289577
Email: [email protected]

Γραφείο Μητρώου

2105289546 ή 2105289549
fax: 2105289577
Email: [email protected]  ή [email protected]

Γραφείο Ελέγχου & Ασφαλιστικών Εισφορών

2105289560 ή 2105289533
fax: 2105289577
Email: [email protected]

Γραφείο Ανακεφαλαίωσης & Προαιρετικής Ασφάλισης

2105289543 ή 2105289548
fax: 2105289577
Email: [email protected]  ή [email protected]

Τμήμα Μηχανογράφησης

2105289540 ή 2105289569
Email: [email protected] ή [email protected]

Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

2105289576
Email: [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

2105289587
email: [email protected]

 • 2702 Memory Lane Chicago, IL 60605

  Please remember we care about your privacy.

 • CONTACT US
 • In Case of Emergency Call (510) 210-5225

  Please remember we care about your privacy.

 • CONTACT US

Service Overview

Since its founding we become an integral part of the city, advancing our mission of providing access to compassionate care to our communities. Today patients find care that combines world-class medicine with compassion.

Since its founding we become an integral part of the city, advancing our mission of providing access to compassionate care to our communities. Today patients find care that combines world-class medicine with compassion. Since its founding we become an integral part of the city, advancing our mission of providing access to compassionate care.

Terminal service

Since its founding we become an integral part of the city, advancing our mission of providing access to compassionate care to our communities. Today patients find care that combines world-class medicine with compassion. Since its founding we become an integral part of the city, advancing our mission of providing access to compassionate care.

Novelty premium

Since its founding we become an integral part of the city, advancing our mission of providing access to compassionate care to our communities. Today patients find care that combines world-class medicine with compassion.

Price List of Treatments

 • Colonoscopy
  $350
 • Gastroscopy
  $275
 • Allergy Testing
  $175
 • CT Scan
  $25
 • Bronchoscopy
  $50
 • Colonoscopy
  $500
 • Cure for gray hair

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Generics strategies

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Pressure guidelines

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Wound healing genes

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

Medical Walk-in Process

No Appointment Needed

Patients do not have to plan out when they come in. Simply walk in and you’ll seen.

Licensed Professionals

Urgent care physicians and nurses offer high-quality care. They are licensed and recognized.

Cost Effective

The cost charged at an immediate care clinic is generally less than a cost charged at a hospital ER.

Please call (510) 210-5225

Or contact us via email form below

We will contact you within one business day.